Wystawy stałe

Żydzi na Górnym Śląsku. Otwarcie wystawy stałej w Domu Pamięci Żydów Górnośląskich