XIX-wieczne pałace magnatów przemysłowych czy bogato dekorowane fasady kamienic mogą olśniewać. Jednak choć stylem nawiązywały do dawno minionych epok, były wytworem całkiem nowych warunków społeczno-ekonomicznych. Podczas zajęć powiemy o wielkiej rewolucji przemysłowej i jej wpływie na przemiany społeczne, oraz niebezpieczeństwach, jakie niósł ze sobą rodzący się kapitalizm. Krytykę tego systemu, redukującego człowieka do elementu procesu produkcji już w XIX wieku przeprowadził Karol Marks. Zastanowimy się również czy dziś, w czasach turbo kapitalizmu i przenoszenia przez wielkie koncerny produkcji do fabryk trzeciego świata straciła ona na aktualności.