Zapraszamy do świata, którym problemy to tylko perypetie –  najczęściej zresztą sercowe, a ich rozwiązaniem może być wyłącznie happy end. Żartobliwy temat, melodyjność arii i nieskomplikowane libretto to charakterystyczne cechy widowiska muzycznego zwanego operetką. Bywa niezwykle egzotyczne – przeniesie nas do wiedeńskiego salonu i chińskiego pałacu, na ulice Nowego Yorku i do kolektywizowanej radzieckiej wioski. 23 czerwca w Willi Caro odbędzie się otwarcie wystawy Bo to jest operetka…, dokumentującej historię Operetki Śląskiej oraz teatrów muzycznych w Gliwicach.

Pomysł zorganizowania wystawy poświęconej dziejom sceny muzycznej w Gliwicach pojawił się dwa lata temu, zaproponował go Grzegorz Krawczyk – dyrektor gliwickiego muzeum,  który wcześniej zamówił u mnie książkę na temat historii Operetki Śląskiej i Gliwickiego Teatru Muzycznego. Wystawa nie będzie miała charakteru statycznej ekspozycji, a raczej wędrówki po zakamarkach dziejów Operetki Śląskiej, tego, co ocalało z dawnych spektakli, wspomnień gwiazd, emocji. Zwiedzający będą mogli podpatrzeć przy pracy teatralnego scenografa, zajrzeć do garderoby śpiewaków, przenieść się na chwilę do krain, w których najczęściej rozgrywały się fabuły gliwickich operetek i musicali – powiedział kurator wystawy dr Jacek Mikołajczyk, w latach 2002-2014 kierownik literacki Gliwickiego Teatru Muzycznego.

W ramach ekspozycji zaprezentowane zostaną materiały pochodzące z bogatego archiwum GTM oraz zbiorów Muzeum w Gliwicach – afisze, programy teatralne, fotografie, projekty kostiumów, a także zachowane elementy autentycznych dekoracji spektakli Operetki Śląskiej. W trzech salach Willi Caro znajdziemy zdjęcia z najważniejszych przedstawień, w tym te z pierwszej premiery – Krainy uśmiechu Franza Lehara, urywki z  operetek i musicali. Przywołamy najgłośniejsze spektakle z klasycznego i musicalowego repertuaru: Zemsta Nietoperza, Dyrektor Teatru, Człowiek z La Manczy czy West Side Story.

Wystawa przybliży historię Operetki Śląskiej – od roku 1952, kiedy powstała w Gliwicach jako filia Państwowej Opery Śląskiej w Bytomiu – aż do lat 90-tych. Przypomnimy premiery, spektakle i wydarzenia związane ze sceną Operetki oraz postaci najważniejszych twórców – solistów, reżyserów, dyrygentów czy dyrektorów teatru, takich jak: Maria Artykiewicz, Wanda Polańska, Hanna Rutkowska, Stanisław Ptak, Ryszard Wojtkowski, Zbigniew Kalemba, Stanisław Tokarski czy Danuta Baduszkowa. Odkurzymy wydobyte z magazynów Operetki dekoracje, rekwizyty i kostiumy, które porównać będzie można z oryginalnymi projektami scenografów – Jerzego Kłosowskiego oraz Andrzeja Cybulskiego. W czasie licznych kwerend dotarliśmy również do archiwalnych nagrań telewizyjnych i radiowych. Wszystko to złoży się na opowieść o historii sceny muzycznej w Gliwicach oraz o tworzących ją ludziach  – mówi Joanna Puchalik, kurator wystawy ze strony Muzeum w Gliwicach.