W ramach cyklu poznamy nie tylko historyczne źródła wielu  praktykowanych do dzisiaj zwyczajów, ale także ich ukryte znaczenia. Opiekę merytoryczną nad spotkaniami, które odbywać się będą raz w miesiącu w niedzielę, sprawuje Bożena Kubit, etnografka gliwickiego Muzeum. Pierwszy, inaugurujący cykl wykład  „Rodzina śląska – wierzenia, zwyczaj i obrzędy”  wygłosi 25 listopada profesor Teresa Smolińska z Uniwersytetu Opolskiego.

Podczas listopadowego wykładu poznamy wybrane wierzenia, zwyczaje i obrzędy rodzinne charakterystyczne dla naszego regionu. Jako szczególnie istotne przywołane zostaną te, które – dotycząc kluczowych momentów w życiu człowieka – narodzin, zaślubin i śmierci – wiążą się z przekraczaniem osobliwych barier. Na Górnym Śląsku w tzw. obrzędach przejścia do dziś można odczytać wiele dawnych wierzeń i zachowań, mających zapewnić zdrowie, pomyślność i szczęście. Wiedza naszych przodków o kobiecie w stanie błogosławionym, narodzinach nowego człowieka, zamążpójściu lub ożenku, życiu w rodzinie i wreszcie o kresie  życia, umieraniu i śmierci z wielu względów zasługuje na uwagę. To, że właśnie Ślązacy pamiętają jeszcze o wielu tradycyjnych praktykach związanych z rodzinną obrzędowością, wiele z nich starają się pielęgnować, jednoznacznie świadczy o niezwykle silnym więziotwórczym charakterze śląskiej tradycji.

Teresa SMOLIŃSKA, dr hab., prof. nadzw. Uniwersytetu Opolskiego, kulturoznawca,  literaturoznawca-folklorystka; kierownik Katedry Kulturoznawstwa i Folklorystyki Uniwersytetu Opolskiego, członek Komitetu Nauk Etnologicznych PAN, wiceprezes Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego we Wrocławiu, członek: Polsko-Słowackiej Komisji Nauk Humanistycznych przy Ministerstwie Edukacji Narodowej i Sportu, Rady Programowej Opolskiego Oddziału Stowarzyszenia Twórców Ludowych, Rady Głównej STL w Lublinie, Rady Muzeum przy Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu, Rady Naukowej PIN – Instytutu Śląskiego w Opolu, Internationale Organisation fűr Volkskunst (IOV), NGO in operational relations with UNESCO, Opolskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, Polskiego Towarzystwa Kulturoznawczego oraz Polsko-Czeskiego Towarzystwa Naukowego.

Wstęp wolny, ilość miejsc ograniczona.

Organizator: Muzeum w Gliwicach