Sobota, 2 czerwca 2018, Dom Pamięci Żydów Górnośląskich, godz. 15.00
Echa ze strychu
reż. Debbie Goodstein (USA, Polska, 2015, 36 min.)
Projekcja filmu z repertuaru 13. Międzynarodowego Festiwalu Filmowego Żydowskie Motywy
Wstęp wolny, liczba miejsc ograniczona
Organizator: Muzeum w Gliwicach

 

Niedziela, 3 czerwca 2018, Dom Pamięci Żydów Górnośląskich, godz. 12.00
BAJTEL KLUB (grupa 3-6 lat)
Przedstawienie: Stwórz bohatera!

Informacje i zapisy: dompamieci@muzeum.gliwice.pl, 32 428 16 09, 605 362 594
Wstęp wolny, liczba miejsc ograniczona
Organizator: Muzeum w Gliwicach

 

Czwartek, 7 czerwca 2018, Dom Pamięci Żydów Górnośląskich, godz. 18.00
O pochodzeniu nazwisk Żydów śląskich i znaczeniu edyktu emancypacyjnego z roku 1812
Spotkanie poprowadzi Marek Wojcik
Wstęp wolny, liczba miejsc ograniczona
Organizator: Muzeum w Gliwicach

 

Sobota, 9 czerwca 2018
Oddział Odlewnictwa Artystycznego 12.00-18.00
Radiostacja Gliwice 12.00-18.00
Industriada
Szczegóły wkrótce: www.muzeum.gliwice.pl
Wstęp wolny, liczba miejsc ograniczona
Organizator: Muzeum w Gliwicach

 

Sobota, 9 czerwca 2018, Willa Caro, godz. 11.00 i 13.00
Z cyklu: Mały Muzealnik
Spotkanie ósme: Magiczny świat wystawy
Zajęcia dla dzieci od  5 do 10 lat, wraz z rodzicami lub opiekunami.
Koszt udziału w zajęciach  – 1 zł od osoby.  Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc prosimy o zapisy pod numerem telefonu 783 560 006.
Organizator: Muzeum w Gliwicach

 

Sobota, 9 czerwca 2018, Dom Pamięci Żydów Górnośląskich, godz. 15.00
Na ringu życia
reż. Uri Borreda (Włochy, 2016, 60 min.)
Projekcja filmu z repertuaru 13. Międzynarodowego Festiwalu Filmowego Żydowskie Motywy
Wstęp wolny, liczba miejsc ograniczona
Organizator: Muzeum w Gliwicach

 

Sobota, 9 czerwca 2018, Willa Caro, godz. 16.00
Z cyklu: Laur dla Niepodległej
Wykład piąty:
Piłsudski – Dmowski, dwie wizje państwa
Prowadzenie: Michał Miwa-Młot
Projekt realizowany w ramach obchodów stulecia odzyskania niepodległości
Wstęp wolny, liczba miejsc ograniczona
Organizator: Muzeum w Gliwicach

 

Niedziela, 10 czerwca 2018, Willa Caro
godz. 11.30  – zajęcia dla dzieci od lat 5 do 12 wraz z rodzicami i opiekunami
godz. 13.30 – zajęcia dla młodzieży od lat 13 i osób dorosłych
Z cyklu: Ikona – okno pełne blasku
Spo
tkanie trzecie: Ikona Jana Chrzciciela
Koszt udziału w zajęciach – 1 zł od osoby. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc prosimy o zapisy pod numerem telefonu 783 560 006.
Organizator: Muzeum w Gliwicach

 

Niedziela, 10 czerwca 2018, Dom Pamięci Żydów Górnośląskich, godz. 12.00
BAJTEL KLUB (grupa 7-12 lat)
Przedstawienie: Stwórz bohatera!
Informacje i zapisy: dompamieci@muzeum.gliwice.pl, 32 428 16 09, 605 362 594
Wstęp wolny, liczba miejsc ograniczona
Organizator: Muzeum w Gliwicach

 

Środa, 13 czerwca 2018, Dom Pamięci Żydów Górnośląskich, godz. 17.00
70 lat Izraela. Spotkanie z Anną Azari, Ambasador Izraela w Polsce
Spotkanie poprowadzi Anna Azari
Wstęp wolny, liczba miejsc ograniczona
Organizator: Muzeum w Gliwicach

 

Czwartek, 14 czerwca 2018, Willa Caro, godz. 12.00
Muzealny Uniwersytet III Wieku
Barwny świat wielu form – szkło artystyczne i użytkowe z huty w Ząbkowicach
Oprowadzanie kuratorskie: Jolanta Wnuk, kustosz w Dziale Sztuki i Rzemiosła Artystycznego
Wstęp wolny, ze względu na ograniczoną liczbę miejsc prosimy o zapisy pod numerem telefonu 783 560 006
Organizator: Muzeum w Gliwicach

  

Piątek, 15 czerwca 2018, Dom Pamięci Żydów Górnośląskich, 15.00
Książki Pamięci: Spotkanie autorskie z Hanną Krall
Spotkanie poprowadzi Michał Nogaś
Wstęp wolny, liczba miejsc ograniczona
Organizator: Muzeum w Gliwicach

 

Sobota, 16 czerwca 2018, Willa Caro
godz. 11.30  – zajęcia dla dzieci od lat 5 do 12 wraz z rodzicami i opiekunami
godz. 13.30 – zajęcia dla młodzieży od lat 13 i osób dorosłych
Z cyklu:
Od jaskini do salonu. Wędrówka po sztuce i jej epokach
Spotkanie drugie:
Średniowieczne iluminacje
Koszt udziału w zajęciach – 1 zł od osoby. Ze względu na ograniczoną ilość miejsc prosimy o zapisy pod numerem telefonu 783 560 006.
Organizator: Muzeum w Gliwicach

 

Sobota, 16 czerwca 2018, Dom Pamięci Żydów Górnośląskich, godz. 12.00
Oprowadzanie kuratorskie po wystawie Życie przechowane. Mieszkańcy Górnego Śląska i Zagłębia Dąbrowskiego z pomocą Żydom w czasie II wojny światowej
Oprowadzanie: Monika Bortlik-Dźwierzyńska
Wstęp wolny, liczba miejsc ograniczona
Organizator: Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Katowicach oraz Muzeum w Gliwicach
Partner: Fundacja Brama Cukermana

 

Sobota, 16 czerwca 2018, Dom Pamięci Żydów Górnośląskich, godz. 15.00
Wytrwałość
reż. Małgorzata Imielska (Polska, 2015, 70 min.)
Projekcja filmu z repertuaru 13. Międzynarodowego Festiwalu Filmowego Żydowskie Motywy
Wstęp wolny, ilość miejsc ograniczona
Organizator: Muzeum w Gliwicach

 

Sobota, 16 czerwca 2018, Willa Caro, godz. 16.00
Z cyklu: Artefakty z Niepodległą
Wykład czwarty:
Kościuszko – artysta
Wykład: prof. dr hab. Waldemar Okoń
Projekt realizowany w ramach obchodów stulecia odzyskania niepodległości
Wstęp wolny, ilość miejsc ograniczona
Organizator: Muzeum w Gliwicach

  

Niedziela, 17 czerwca 2018, Cmentarz żydowski przy ul. Na Piasku, godz. 11.00 – 15.00
Społeczne sprzątanie żydowskiego cmentarza przy ul. Na Piasku w Gliwicach
Zapraszamy wszystkich chętnych do pomocy

 

Wtorek, 19 czerwca 2018, Dom Pamięci Żydów Górnośląskich, godz. 18.00
Z cyklu: Szlakiem żydowskich światów na Górnym Śląsku
Kattowitz / Katowice
Wykład: dr Aleksandra Namysło
Wstęp wolny, ilość miejsc ograniczona
Organizator: Muzeum w Gliwicach

 

Czwartek, 21 czerwca 2018, Dom Pamięci Żydów Górnośląskich, godz. 18.00
Max Fleischer i jego dzieło. Historia żydowskiego cmentarza i domu przedpogrzebowego w Gliwicach
Promocja książki Bożeny Kubit
Wydawca: Muzeum w Gliwicach
Wstęp wolny, ilość miejsc ograniczona
Organizator: Muzeum w Gliwicach

 

Czwartek, 21 czerwca 2018, Czytelnia Sztuki, godz. 18.00
Otwarcie wystawy: Doświadczanie punktów. Nowy krajobraz śląski
Wystawa fotografii Anny Lorenc, Michała Łuczaka, Krzysztofa Szewczyka

Wstęp wolny, liczba miejsc ograniczona
Organizator: Czytelnia Sztuki – Muzeum w Gliwicach

  

Sobota, 23 czerwca 2018, Dom Pamięci Żydów Górnośląskich, godz. 15.00
Z cyklu: Spotkania z Kresami
Pamięć o Kresach wśród mieszkańców Gliwic – podsumowanie projektu

Wykład: dr hab. prof. UP Hubert Chudzio
Wstęp wolny, liczba miejsc ograniczona
Organizator: Muzeum w Gliwicach

  

Środa, 27 czerwca 2018, Dom Pamięci Żydów Górnośląskich, godz. 18.00
Książki Pamięci: Przecież ich nie zostawię. O żydowskich opiekunkach w czasie wojny. Spotkanie z Magdaleną Kicińską i Moniką Sznajderman
Spotkanie poprowadzi Michał Nogaś
Wstęp wolny, liczba miejsc ograniczona
Organizator: Muzeum w Gliwicach

  

Czwartek, 28 czerwca 2018, Willa Caro, godz. 16.00
Wszechnica PAU w Gliwicach
Wykład: Odrodzenie państwa polskiego w 1918 r.; rola wojska i inteligencji kresowej w tym dziele
Wykład: prof. dr hab. Stanisław Nicieja, Katedry Historii Kultury i Biografistyki Instytutu Historii Uniwersytetu Opolskiego
Wstęp wolny, liczba miejsc ograniczona
Organizatorzy: Muzeum w Gliwicach, Polska Akademia Umiejętności, Stowarzyszenie Animatorów Wszechstronnego Rozwoju Młodzieży

  

Sobota, 30 czerwca 2018, Dom Pamięci Żydów Górnośląskich, godz. 15.00
HUMUS!
reż. Oren Rosenfeld (USA, Izrael, 2015, 72 min.)
Projekcja filmu z repertuaru 13. Międzynarodowego Festiwalu Filmowego Żydowskie Motywy
Wstęp wolny, liczba miejsc ograniczona
Organizator: Muzeum w Gliwicach

  

Sobota, 30 czerwca 2018, Willa Caro, godz. 16.00
„Wielka Piątka”. Twórczość projektantów hut HSG i HSA
Wykład towarzyszący wystawie Barwny świat wielu form – szkło artystyczne i użytkowe z huty w Ząbkowicach
Wykład: Kalina Bańka
Wstęp wolny, liczba miejsc ograniczona
Organizator: Muzeum w Gliwicach
Partner: Fundacja Fabryka Kulturalna

 

 

 Trwają również wystawy czasowe:

Od 25 lutego do 31 sierpnia 2018, Dom Pamięci Żydów Górnośląskich
Życie przechowane. Mieszkańcy Górnego Śląska i Zagłębia Dąbrowskiego z pomocą Żydom w czasie II wojny światowej
Organizatorzy: Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Katowicach oraz Muzeum w Gliwicach

Od 19 kwietnia do 3 czerwca 2018, Czytelnia Sztuki
POLSKA. Michał Szlaga
Organizator: Czytelnia Sztuki-Muzeum w Gliwicach
Partner: Fundacja Instytut Fotografii Fort

Od 20 kwietnia do 26 sierpnia 2018, Willa Caro
Ks. dr Johannes Chrząszcz – górnośląski kapłan i historyk
Organizatorzy: Muzeum w Gliwicach oraz Archiwum Państwowe w Katowicach

Od 27 kwietnia do 30 września 2018, Willa Caro
Barwny świat wielu form – szkło artystyczne i użytkowe z huty w Ząbkowicach
Organizator: Muzeum w Gliwicach

Od 19 maja do 30 września 2018, Willa Caro
Art & Design Glass. Wystawa prac Kaliny Bańki

Organizator: Muzeum w Gliwicach

Od 22 czerwca do 5 sierpnia 2018, Czytelnia Sztuki
Doświadczanie punktów. Nowy krajobraz śląski.
Wystawa fotografii Anny Lorenc, Michała Łuczaka, Krzysztofa Szewczyka
Organizator: Czytelnia Sztuki-Muzeum w Gliwicach