W ciągu ostatnich dwu lat Fundacja Brama Cukermana i Fundacja Kontrasty realizowały w Będzinie, Gliwicach i Bytomiu program edukacyjny CHEDER – Przestrzeń Edukacji Społecznej. Debata która odbędzie się we czwartek, 18 września w Willa Caro, będzie jego podsumowaniem. Organizatorzy i zaproszeni goście wspólnie z nauczycielami oraz uczniami zastanowią się nad efektami zakończonego już cyklu zajęć oraz nad perspektywami realizacji podobnych projektów w przyszłości.

Spotkanie w formule otwartej dla publiczności debaty poruszy takie zagadnienia jak edukacja o wielokulturowej przeszłości regionu, pamięć o dziedzictwie żydowskim naszego miasta i regionu, oraz rola edukacji w promowaniu postaw tolerancji i zrozumienia wobec różnorodności kulturowej i religijnej.