„Zofia Rydet. Zapis socjologiczny 1978–1990” – książka opublikowana w 2016 przez Muzeum w Gliwicach w serii Czytelnia Sztuki została uznana przez kapitułę Nagrody Marszałka Województwa Śląskiego najwybitniejszym osiągnięciem z zakresu wydawniczej działalności muzealnej. Uroczystość ogłoszenia wyników Konkursu oraz wręczenia nagród odbyła się 29 maja w  Tarnowskich Górach. Nagrody wręczał dr Henryk Mercik członek zarządu województwa śląskiego.

Dziękuję za nagrodę, kolejną przyznaną w ostatnich kilku latach gliwickiemu Muzeum przez Pana Marszałka za działalność wydawniczą. To prawda „Zapis” jest piękną, ale także wartościową książką, o której powiedziano oraz napisano wiele dobrego, lecz prócz znakomitych recenzji, cieszy mnie przede wszystkim żywe zainteresowanie czytelników. „Zapis” świetnie się sprzedaje, jego pierwszy nakład wyczerpał się po zaledwie trzech miesiącach od ukazania się na rynku księgarskim. Taka książka ucieszyć powinna każdego kto, podobnie jak ja, z książkami jest związany „od zawsze” jako czytelnik, literaturoznawca i wydawca. Proszę także pamiętać, że muzeum jest skromną i niezbyt zasobną w finanse instytucją, co sprawia, że tego rodzaju ambitne projekty edytorskie i wydawnicze są niezwykłym i trudnym wyzwaniem  – mówi Grzegorz Krawczyk, dyrektor Muzeum w Gliwicach.

Nie jest również przypadkiem, że książka powstała w Gliwicach, mieście, w którym Zofia Rydet spędziła znaczną część swego życia. Pracę nad „Zapisem” Rydet rozpoczęła w Gliwicach w końcówce lat siedemdziesiątych. To późne, dojrzałe dzieło urodzonej w Stanisławowie, w 1911 roku artystki, zasadniczo odmienne od jej poprzednich dokonań, należy do najważniejszych dokonań polskiej fotografii. „Zapis socjologiczny 1978–1990” jest pierwszym wydawnictwem zakrojonym na tak szeroką skalę, próbującym przybliżyć olbrzymi cykl, ważne dzieło polskiej sztuki współczesnej, które nigdy nie doczekało się formy ostatecznej – ani za życia fotografki, ani później – mówi Grzegorz Krawczyk.

„Zapis” jest rezultatem wieloletniego projektu badawczego, rozpoczętego w 2013 roku, w którym wzięły udział: Fundacja Zofii Rydet z Krakowa; Muzeum Sztuki Nowoczesnej z Warszawy; Fundacja Sztuk Wizualnych z Krakowa oraz Muzeum w Gliwicach. Album liczy ponad 300 stron, zawiera niemal 200 zdjęć, w tym część nigdy przez Zofię Rydet nie wykorzystanych oraz ilustrowane kalendarium życia artystki. Wydawnictwo dofinansowało Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Kiedy Rydet zaczęła zdjęcia do swego największego cyklu, nic nie zapowiadało, że powstanie rzecz potężna. Fotografka, znana już wtedy szerszej publiczności, zbliżała się powoli do siedemdziesiątki. Wydawało się, że zrobiła dostatecznie wiele: opublikowała albumy Mały człowiek, Świat wyobraźni Zofii Rydet oraz Obecność, była nieustająco obecna w życiu wystawienniczym, bezustannie fotografowała. A jednak to dopiero pod koniec swojego życia twórczego, rozpoczętego stosunkowo późno, stworzyła jedno z największych dzieł w historii polskiej fotografii: niezwykle ważne i wybitne. Nadała mu nazwę Zapis socjologiczny 1978-1990 (ta druga data pochodzi od roku, w którym przestała fotografować) – powiedział Wojciech Nowicki, autor wyboru zdjęć i eseju zamieszczonego w książce.