– Czy znaleźliśmy się w świecie legend, czy też chodzimy po zielonej ziemi, w blasku dnia?

– Można żyć w obu światach naraz. Bo nie my, lecz ci, co przyjdą po nas, stworzą legendę naszych czasów. Zielona ziemia, powiadasz? Jest w niej wiele tematów dla legendy, chociaż ją depczesz w pełnym blasku dnia.

           J.R.R. Tolkien

Bohater? A kto to taki? Czy zawsze musi pokonywać smoka, zdobywając w zamian rękę księżniczki i pół królestwa? Czy można go spotkać tylko w baśni, za siódmą górą i za siódmą rzeką?  A w Gliwicach? Czy byli tu albo są jacyś bohaterowie i bohaterki? Ludzie mądrzy, odważni, nie poddający się przeciwnościom, troszczący się o innych? Oczywiście, że tak. Podczas kolejnego spotkania, wspólnie z Mateuszem Świstakiem – opowiadaczem baśni i animatorem kultury najmłodsi poznają postaci wybitnych fotografików, nestora i nestorkę polskiej fotografii – Jerzego Lewczyńskiego i Zofię Rydet. Fotograf to ten, który ma moc uchronienia od zapomnienia, kto ma władzę nad czasem i potrafi zatrzymać chwilę – sprawić, by to, co ważne, zostało w pamięci. Czy taki ktoś zasługuje na miano bohatera? Bez wątpienia. Podczas zajęć dzieci dowiedzą się o tym, jak Jerzy Lewczyński wykorzystywał fotografię, by przywrócić wartość przedmiotom zdegradowanym przez czas i działanie historii. Usłyszą także o niesłychanym wręcz przedsięwzięciu fotograficznym Zofii Rydet.  Przez ponad dekadę, w ramach Zapisu, który sama artystka nazywa też „prawdą ludzkiego losu”, Zofia Rydet wykonała tysiące zdjęć mieszkańców polskiej wsi, od Suwalszczyzny aż po Śląsk. Powstał unikatowy portret odchodzącego świata i człowieczego przemijania. To jeden z najważniejszych projektów w dziejach polskiej fotografii.