O Karlu Schabiku – jednym z  najważniejszych architektów Gliwic, który od 1919 do 1945 roku sprawował tu funkcję miejskiego radcy budowlanego (po upływie pierwszej kadencji został w 1932 roku wybrany ponownie) i któremu miasto w znacznej mierze zawdzięcza swój obecny kształt, w niedzielę, 28 kwietnia mówić będzie dr inż. arch.  Adam Bednarski.

 

Rozwój przestrzenny Gliwic przypadający na lata 1919-1939 był bezsprzecznie procesem

decydującym o przyszłości miasta. Nie tylko liczba, ale i nowa jakość architektoniczna

wznoszonej w tym czasie zabudowy budzi podziw. Budynki osiedli mieszkaniowych

zrealizowanych za kadencji Karla Schabika są cenionym i poszukiwanym przedmiotem

gliwickiego rynku nieruchomości. Mieszkańcy tych terenów podkreślają przyjazną

człowiekowi skalę architektoniczną, malowniczość otoczenia, dobre nasłonecznienie i dużo

obszarów zróżnicowanej zieleni. Dodatkowym atutem jest obecnie stosunkowo niewielka

odległość do centrum miasta i ośrodków zatrudnienia. Można więc stanowczo powiedzieć, że w przypadku gliwickich osiedli mieszkaniowych dominująca idea „miasta-ogrodu” osiągnęła długotrwały sukces, a jej podwalin należy się dopatrywać właśnie w decyzjach budowlanych Schabika.

Koncepcje urbanistyczne wprowadzone przez Karla Schabika stanowią dziś

nierozerwalny element lokalnej polityki przestrzennej. Na ile świadomie realizowano po 1945 roku pomysły Schabika – trudno znaleźć jednoznaczną odpowiedź. Przecież przez

dziesięciolecia jego nazwisko nie było wymieniane i poza nielicznymi artykułami

pojawiającymi się pod koniec lat 90’-tych ubiegłego wieku, postać ta nie doczekała żadnej

formy upamiętnienia. Tak samo trudno dziś jednoznacznie określić, w jakim stopniu

umiejętności projektowe samego Schabika zadecydowały o takim przebiegu rozwoju

przestrzennego.

Zarówno poprzez działalność czysto projektową jak i administracyjną, przyczynił się do

zakończonego sukcesem procesu przekształcenia miasta w nowoczesną i spójną przestrzeń

urbanistyczno-architektoniczną. Można powiedzieć, że tym kim dla Paryża był Haussmann,

tym dla Gliwic – Karl Schabik.

 

Adam Bednarski

 

Wstęp wolny, ilość miejsc ograniczona

Organizator: Muzeum w Gliwicach