Najnowsza książkowa edycja Gliwice znane i nieznane. Zabytki Gliwickich Dni Dziedzictwa Kulturowego tym razem prezentuje miejsca i obiekty udostępnione w trakcie X i XII Gliwickich Dni Dziedzictwa Kulturowego w latach 2012 i 2014. Tematem przewodnim są tu więc kościoły drewniane ziemi gliwickiej oraz zamki, pałace i dwory w powiatach gliwickim i tarnogórskim.

Kościołom drewnianym Gliwic i okolic poświęcona została X edycja GDDK. Drewniane świątynie, wplecione w śląski pejzaż przez całe stulecia kształtowały krajobraz tej ziemi. Ich znaczna koncentracja w regionie jak i walory artystyczne i emocjonalne powodują, że od wielu lat należą one do głównych atrakcji historycznych i sakralnych.

XII z kolei Gliwickie Dni Dziedzictwa Kulturowego przebiegały pod hasłem Rezydencje wśród łąk i lasów. Na trasach wycieczek znalazły się takie miejscowości jak Sośnicowice, Rudziniec, Pławniowice, Bycina, Łabędy, Pniów, Toszek, Wielowieś, Tworóg, Brynek, Stare Tarnowice, Łubie, Kamieniec, gdzie znaleźć można powstałe w minionych stuleciach siedziby śląskiej szlachty i pałace rodów wielkich przemysłowców, zróżnicowane pod względem genezy, skali, typu i stylu.

Znane_i_nieznane_V_okl