Zbliżenie na kolię w trakcie badań wykopaliskowych na cmentarzysku w Opaleniu, Muzeum Archeologiczne w Gdańsku, fot. M. Pietrzak