Wieża i półorzeł, te elementy odnaleźć można i w najstarszym, i we współczesnym herbie Gliwic. Jednak na przestrzeni wieków herb podlegał zmianom, które były pokłosiem ważnych wydarzeń. W trakcie zajęć cofniemy się w czasie, aby poznać pierwszy herb miasta i dowiedzieć się, jaką rolę odegrała Matka Boska podczas obrony Gliwic w 1626 roku. Poszukamy miejsc, w których dziś możemy zobaczyć dawne herby miasta. Zwieńczeniem zajęć będzie praca plastyczna dedykowana herbowi Gliwic.