Czytelnia Sztuki oraz Wydawnictwo a5 zapraszają na spotkanie z Ryszardem Krynickim i Krzysztofem Siwczykiem, które odbędzie się 25 maja 2018 roku o godz. 18.00 w Willi Caro. Rozmowę z poetami poprowadzi Maciej Melecki. Spotkanie poświęcone będzie książce „Mediany” Krzysztofa Siwczyka, której wydawcą jest prowadzone przez Krystynę Krynicką i Ryszarda Krynickiego wydawnictwo a5. Tom poezji ukazał się przy wsparciu Muzeum w Gliwicach (seria Czytelni Sztuki). Podczas spotkania Ryszard Krynicki zaprezentuje swoje wiersze oraz przekłady z poetów niemieckojęzycznych, m.in. Paula Celana.

Krzysztof Siwczyk o książce „Mediany”: Tom wierszy „Mediany” znalazł mnie sam. Po raz pierwszy w literackim doświadczeniu książka ułożyła mi się natychmiastowo, wiersz po wierszu, motyw po motywie i zdanie po zdaniu w całość opowieści o stanach średnich życia – stanach połowicznych, mglistych, wypadkowych. Bohater tych tekstów odnajduje kwadrę życia i decyduje się lirycznie wesprzeć ów moment przełomu i popadnięcia najpewniej w schyłkowy czas ciemni swojego bytowania. Póki co jednak próbuje wiersza pisanego jednym zdaniem i na jednym oddechu. Chociaż często zdanie to i oddech kierowane są w to, co zaprzeszłe i zaprzepaszczone, to jednak każdy wiersz stara się wydobyć ku chwili bieżącej. Złapać jakoś jej fenomenalną gęstość i groźny wymiar. Wszystko zdaje mi się w „Medianach” nowe. Również polityczny sznyt paru wierszy, który nie oskarża, tylko próbuje rozumieć. W przeważającej jednak mierze to chyba najbardziej prywatna z moich poetyckich książek. W tej prywatności widzę szansę obrony tego, co możemy jeszcze uznać za wspólne: intymność jako język komunikacji między ludźmi.

 

Ryszard Krynicki – poeta, tłumacz, wydawca, jeden z najważniejszych twórców współczesnej polskiej poezji. Urodził się w 1943 roku w Sankt Valentin (Dolna Austria). We wczesnych latach 70. pracował w redakcji dwutygodnika „Student”, pisma wokół którego w dużej mierze formowała się generacja Nowej Fali. W roku 1975 został sygnatariuszem „Memoriału 59”, protestującego przeciwko projektowanym zmianom w Konstytucji PRL, w wyniku czego w latach 1976–80 objęty był oficjalnym zakazem druku. Członek opozycji, związany z działalnością podziemną. W 1976 roku otrzymał Nagrodę Fundacji im. Kościelskich. W 1988 roku założył wydawnictwo a5 publikujące przede wszystkim współczesną polską poezję. Autor przekładów z języka niemieckiego – m.in. Brechta, Gotfrieda Benna, Paula Celana, Reinera Kunze. Większość życia spędził w Poznaniu, obecnie mieszka w Krakowie.

Krzysztof Siwczyk (ur. 1977) – poeta, eseista. W wydawnictwie a5 ogłosił tomy wierszy: „Dokąd bądź” (2014), „Jasnopis” (2016) oraz „Mediany” (2018). Nakładem Muzeum w Gliwicach ukazał się jego esej „Koło miejsca” (seria Czytelnia Sztuki, 2016), za który otrzymał Nagrodę Literacką Gdynia. Mieszka w Gliwicach.

Maciej Melecki (ur. 1969) – poeta, prozaik. Autor wielu tomów wierszy. Dyrektor Instytutu Mikołowskiego. Mieszka w Mikołowie.