28 czerwca 2017 r. w Domu Pamięci Żydów Górnośląskich oddziale Muzeum w Gliwicach, odbyło się spotkanie przedstawicieli stowarzyszeń mniejszości narodowych z terenu województwa śląskiego. Jego organizatorem był Wojewoda Śląski Jarosław Wieczorek, w którego imieniu spotkanie zainaugurowała pani Magdalena Szewczuk Szturc, pełnomocnik do spraw mniejszości narodowych i etnicznych. Zaproszonych gości i uczestników powitał Grzegorz Krawczyk, dyrektor muzeum w Gliwicach. Następnie przedstawicielka Rządu RP pani Teresa Kaczmarek z-ca dyrektora Departamentu Wyznań Religijnych oraz Mniejszości Narodowych i Etnicznych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, przestawiła informacje na temat rządowych działań podejmowanych w sprawie ochrony i rozwoju tożsamości kulturowej mniejszości narodowych i etnicznych w Polsce.

W spotkaniu wzięli udział między innymi przedstawiciele: Parafii Grekokatolickiej w Katowicach; Cerkwii Prawosławnej; Towarzystwa Społeczno – Kulturalnego Niemców Województwa Śląskiego; Niemieckiej Wspólnoty „Pojednanie i Przyszłość”; Ormiańskiego – Polskiego Komitetu Społecznego; Stowarzyszeń Romów; Związku Ukraińców w Polsce; Gminy Wyznaniowej Żydowskiej; Stowarzyszeń Kultury Żydowskiej; Towarzystw Społeczno – Kulturalnych Żydów w Polsce; Towarzystwa Słowaków w Polsce; Stowarzyszenia Amaro Drom Nasza Droga; Fundacji Mniejszości Niemieckiej Województwa śląskiego a także  Śląskiego Kuratora Oświaty; Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach i Uniwersytetu Śląskiego.

Uczestnicy spotkania zwiedzili nowy oddział gliwickiego muzeum, Dom Pamięci Żydów Górnośląskich oraz wysłuchali sprawozdania z jego działalności programowej.