Zapraszamy wszystkich Seniorów do Muzealnego Uniwersytetu III Wieku. Nowy cykl, w który pod wpływem rosnącego zainteresowania przekształciła się kameralna Środa dla Seniorów rozpoczniemy spotkaniem w Radiostacji. Po prezentowanej tam wystawie Miasta Górnego Śląska i Zagłębia 1939 – 1945 oprowadzi nas jeden z jej autorów – dr Mirosław Węcki z Archiwum Państwowego w Katowicach. Rozmawiać będziemy o tym, jak wyglądało życie codzienne w miastach naszego regionu podczas drugiej wojny światowej.

Zaprezentowane na wystawie w Radiostacji materiały archiwalne pochodzące z lat 1939 – 45 uwidaczniają odmienność wojennej rzeczywistości w miastach powiatowych znajdujących się w wyraźnie wyodrębnionych strefach. Obok miast niemieckiego Górnego Śląska, takich jak Gliwice, Zabrze, Bytom było to włączone do III Rzeszy w 1939 r. województwo śląskie z Katowicami oraz obszary będące przed wojną częściami województw kieleckiego i krakowskiego.

Ekspozycja poza zagadnieniami ogólnymi opisuje wojenną rzeczywistość poszczególnych miast: Katowic, Chorzowa, Gliwic, Zabrza, Bytomia, Tarnowskich Gór, Bielska, Cieszyna, Pszczyny, Rybnika, Chrzanowa, Olkusza, Sosnowca, Będzina i Żywca.

Autorami wystawy są prof. dr hab. Ryszard Kaczmarek i dr Mirosław Węcki.

 

Serdecznie zapraszamy!