Zdaniem Sokratesa nikt nie pragnie zła – ten, kto je czyni po prostu źle rozumie to, co dobre. Z kolei w Metamorfozach Owidiusza znajdziemy twierdzenie przeciwne: Widzę i pochwalam to, co lepsze, ale skłaniam się ku gorszemu (video meliora proboque deteriora sequor). Podczas wykładu przedstawimy wypracowane w filozofii na przestrzeni dziejów sposoby definiowania zła, poznamy dylemat platońskiego Eutyfona dotyczący pytania o to, czy dobro i zło są zależne, czy też niezależne od woli bogów/ Boga, prześledzimy relację pomiędzy złem a wolną wolą u św. Augustyna, przywołamy również prywacyjną koncepcję zła jako braku dobra. Powiemy o fascynacji złem u markiza de Sade i niezwykłej karierze diabła, który z odrażającej średniowiecznej bestii przedzierzgnął się w nowożytnego Prometeusza i do dziś uwodzi popkulturę.