„Nowe technologie zmieniają strukturę naszych zainteresowań: sprawy, o których myślimy. Zmieniają charakter naszych symboli: nasze narzędzia myślenia. Zmieniają tez naturę naszej społeczności: arenę, na której rozwija się nasza myśl. Mamy tylko mglistą, a może nawet opaczną świadomość tego, co się stało – częściowo dlatego, że to coś nie ma nazwy. Ja nazywam to technopolem. Technopol to pewien stan kultury. To również stan umysłu. Polega na deifikacji techniki, co oznacza, ze kultura poszukuje sankcji w technice, znajduje w niej satysfakcję i przyjmuje od niej rozkazy” – pisał w książce „Technopol. Triumf techniki nad kulturą” Neil Postman, amerykański filozof, medioznawca, krytyk kultury, profesor w Katedrze Kultury i Komunikacji Społecznej na Uniwersytecie Nowojorskim. O stechnicyzowanej mentalności współczesnego człowieka, trzech stadiach rozwoju cywilizacji zachodu i psychologicznych konsekwencjach funkcjonowania w świecie zdominowanym przez technologię opowiemy podczas wykładu.