Muzeum nie oznacza po prostu zbioru eksponatów, które się ogląda. Zabytek to punkt wyjścia i zaczepienia – dzięki niemu  docieramy do takich abstrakcyjnych wątków jak historia, sztuka, pamięć, tradycja czy też – najogólniej – to, co cenne. Ich uchwycenie pozwala lepiej rozumieć otaczający nas świat, sprzyja świadomemu kreowaniu tożsamości, pogłębia wrażliwość… Oferta edukacyjna Muzeum w Gliwicach została przygotowana w taki sposób, aby stało się ono dla Nauczycieli i Uczniów rezerwuarem narzędzi i treści służących poznaniu, wiedzy i rozwojowi.

 

ZAPRASZAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ Z OFERTĄ EDUKACYJNĄ

Poniżej zgrupowane tematycznie zajęcia wraz z krótką charakterystyką.

Spotkania z Historią

Etap edukacyjny: Przedszkole i szkoła podstawowa
Krótka historia ubioru
Zwierzęta epoki lodowcowej

Etap edukacyjny: Szkoła podstawowa
Co w ulu brzęczy – historia pszczelarstwa
Gliwice na przestrzeni dziejów
Mały rycerz miasta Gliwy
Mały powstaniec
Starożytny Egipt
Widziane przez dziurkę od klucza – praca muzealników

Etap edukacyjny: Szkoła podstawowa i gimnazjum
Życie codzienne w średniowiecznych Gliwicach
Lekcje, których już nie ma
Dawne wierzenia ludowe – demony
Poszukiwacze skarbów muzealnych
Muzealny labirynt historyczny

Etap edukacyjny: Szkoła ponadgimnazjalna
Gliwice w średniowieczu 1260 -1532
Dzieje miasta w okresie Habsburgów 1532 – 174o
Gliwice pod panowaniem Hohenzollernów
Industrializacja Górnego Śląska w XIX wieku
Okres Powstań i Plebiscytu w Gliwicach
Powstania i Plebiscyt na Górnym Śląsku 1919-1921
Gliwice w okresie Republiki Weimarskiej i Trzeciej Rzeszy 1918-1945
Wielcy gliwiczanie Wilhelm von Blandowski (1822–1878)

Dla uczniów na wszystkich poziomach edukacyjnych.
Muzeum wychodzi na ulicę

Spotkania z Historią w Radiostacji

Etap edukacyjny: Przedszkole i szkoła podstawowa (kl. 1-3)
Śladami wieżaków – tajemnice zabytkowej stacji radiowej
Etap edukacyjny: Szkoła Podstawowa (kl. 4-6)
Uwaga! Tu Gliwice. Radiostacja miejsce z historią.
Etap edukacyjny: Gimnazjum i szkoła ponadgimnazjalna
Prowokacja gliwicka – zdarzenie, o której miał usłyszeć świat 

Projekcja filmu Uwaga! Tu Gliwice (od kl. 3 szkoły podstawowej)

Spotkania z Archeologią

Etap edukacyjny: Przedszkole
Był sobie mamut
Etap edukacyjny: Przedszkole i szkoła podstawowa (kl. 1-3)
O przodkach i praprzodkach
Etap edukacyjny: Szkoła podstawowa (kl. 4-6), gimnazjum i szkoła ponadgimnazjalna
Przeszłość powiatu gliwickiego

Spotkania z Historią Sztuki

Etap edukacyjny: Przedszkole i szkoła podstawowa
Mój własny superbohater

Etap edukacyjny: klasy IV-VI SP i gimnazjum

Grand Tour z Piranesim

Etap edukacyjny: Gimnazjum i szkoła ponadgimnazjalna
Tajemnice XIX-wiecznej fasady

Spotkania z Rzemiosłem Artystycznym

Etap edukacyjny: przedszkola i szkoła podstawowa (kl. 1-3)
Żeliwne baśnie – warsztaty
Bajki Ezopa zaklęte w żeliwie – warsztaty

Etap edukacyjny: przedszkola i szkoła podstawowa (kl. 1-3)
Kilka słów o smokach
Tajemnice gryfów

Etap edukacyjny: szkoła podstawowa (kl. 4-6)
Zagadkowy sfinks

Dla uczniów na wszystkich poziomach edukacyjnych
Zaułek Jubilera – warsztaty
Mała akademia odlewnictwa – warsztaty
Słusznie słyną dziś Gliwice – historia Królewskiej Odlewni Żelaza i odlewnictwa artystycznego
Poszukiwacze żeliwnych skarbów

Spotkania z Filozofią czyli Szkoła Rozumienia

Zajęcia przeznaczone dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

Zapraszamy na wykłady, podczas których podejmiemy pytania tak stare, jak człowiek i te, które pojawiły się zupełnie niedawno, w konsekwencji przemian cywilizacyjnych ostatnich dekad. Mądrość filozofii pomoże nam syntetycznie ująć złożone zjawiska współczesnego świata po to, by w szumie komunikacyjnym i chaosie kultury pączkującej wciąż nowymi formami nie zgubić siebie i azymutu na to, co naprawdę ważne. By wyrabiać postawę refleksyjną, umiejętności krytycznego myślenia oraz nie zapomnieć o różnicy, jaka oddziela dobro od zła.

Tematy:

Filozofia – dlaczego, skąd, po co?

Trzy paradygmaty filozofowania

Filozofia starożytnej Grecji – wprowadzenie

Eros i filozofia – nie tylko o Uczcie Platona

Sofiści – starożytni manipulatorzy?

O pojęciu natury

O szczęściu

O kłamstwie, prawdzie i rzeczywistości

O istocie zła

Dzieje piękna

Oświecenie – główne tendencje filozofii XVIII wieku

Blaski i cienie kapitalizmu

Totalitaryzm a filozofia

Od kultury do technopolu

 

 

Oprac. E. Chudyba