Zajęcia prowadzone w formie wykładu z wykorzystaniem unikalnego materiału ilustracyjnego. Ich uczestnicy poznają sytuację społeczno-polityczną Gliwic i powiatu gliwicko-toszeckiego po zakończeniu I Wojny Światowej, dowiedzą się o działaniach podejmowanych na tym terenie przez polski ruch narodowy i polską konspirację wojskową , a także o roli i działaniach niemieckich sił zbrojnych. Zaprezentowane zostanie ekonomiczne, administracyjne i kulturalne znaczenie Gliwic w okresie Powstań i Plebiscytu. Zajęcia przybliżą wydarzenia, które podczas Powstań Śląskich miały miejsce w Gliwicach i powiecie toszeckim, jak również kwestie związane z przybyciem na Górny Śląsk i do Gliwic przedstawicieli MKRiP oraz wojsk alianckich. Opisane zostaną polskie i niemieckie działania narodowe w przededniu Plebiscytu, jego przebieg oraz wyniki.