Zajęcia przybliżą uczestnikom stosunki społeczne, narodowościowe, polityczne i ekonomiczne panujące na Górnym Śląsku po zakończeniu I Wojny Światowej, a także politykę, jaką Niemcy, Polska i Ententy prowadziły wobec Górnego Śląska. Scharakteryzowany zostanie przebieg trzech Powstań Śląskich i Plebiscytu ze szczególnym uwzględnieniem tych wydarzeń, które miały miejsce w Gliwicach i powiecie gliwicko-toszeckim. Zajęcia prowadzone w formie wykładu z wykorzystaniem unikalnego materiału ilustracyjnego.