Kolejne spotkanie ze sztuką baroku dla najmłodszych. Na czas zajęć dzieci „przeniosą się” do XVII-wiecznej pracowni malarskiej, w której czekać będzie na nich „żona” malarza Johanna Ernsta – w stroju zgodnym z modą epoki. Wspólnie z nią zwiedzając wystawę poznają charakterystyczne dla sztuki barokowej cechy, będą się mogli zachwycić pięknem barokowych form… Oglądając portrety, przedstawienia świętych, pejzaże, martwe natury i sceny mitologiczne dzieci zastanowią się nad tym, jaką mądrość zawarli w obrazach barokowi mistrzowie, o czym – poprzez nie  – chcieli opowiedzieć. W części warsztatowej uczestnicy dokończą jeden z poznanych na wystawie obrazów Johanna Ernsta uzupełniając rozpoczętą już  kompozycję własnym konceptem.