ZIELONE GLIWICE
XIV GLIWICKIE DNI DZIEDZICTWA KULTUROWEGO 17–18 WRZEŚNIA 2016 R.

PROGRAM

Muzeum w Gliwicach Willa Caro
ul.
Dolnych Wałów 8a

Wykładysala konferencyjna

Sobota 17 września
godz. 9.00–10.20
Roślinność różnych środowisk przyrodniczych Gliwic
autorzy: dr Julia Góra, Wincenty Ołowski

godz. 10.30–11.50
Zmiany w jakości powietrza w Gliwicach w ujęciu historycznym i współcześnie
autorzy: Jacek Kluba, Krzysztof Straszak

godz. 13.00–14.20
Dziewiętnastowieczni badacze flory rejonu Gliwic
autor: Mirosław Syniawa

godz. 14.30–15.50
Koncepcja rozwoju przestrzennego Gliwic Karla Schabika jako „miasta-ogrodu”
autor: Bogusław Małusecki

Niedziela 18 września
godz. 11.30–12.50
Porady ekologiczne wiktoriańskiej Anglii z XIX w.
autor: Joanna Puchalik

godz. 13.00–14.20
Niemieckie badania fauny okolic Gliwic w XIX i XX w.
autor: Mirosław Syniawa

godz. 15.00–16.20
Zwierzęta w przestrzeni zurbanizowanej Gliwic
autor: dr Piotr Cempulik

Wstęp wolny, ilość miejsc ograniczona

Zajęcia edukacyjne – sala edukacyjna II piętro
Parki miejskie przyjazne dla ludzi i zwierząt
Warsztaty prowadzone przez przyrodników  przeznaczone dla młodzieży szkół średnich i dorosłych. Celem zajęć jest m.in. wypracowanie i wskazanie przez uczestników i prowadzących warsztaty optymalnych założeń dla parków miejskich, przyjaznych dla ludzi i zwierząt.

Koncepcja i prowadzenie: Marta Pankiewicz-Rymiorz, dr Piotr Cempulik
Czas trwania: 90 min
sobota, godz. 9.00, 10.45, 12.30
niedziela, godz. 9.00, 10.45, 12.30

Ze względu na ograniczoną ilość miejsc konieczna jest wcześniejsza rezerwacja*
Osoby niepełnoletnie mogą uczestniczyć w zajęciach tylko z rodzicami bądź opiekunami.

Muzeum w Gliwicach Zamek Piastowski
Pod Murami 2

 Warsztaty dla dziecisala edukacyjna I piętro
Zielony recykling, czyli prawie wszystko można ponownie wykorzystać

Warsztaty przeznaczone dla dzieci w wieku od 6 do 12 lat, prosimy o obecność rodziców bądź opiekunów podczas zajęć.  Celem warsztatów jest uwrażliwienie dzieci na kwestie ochrony środowiska.

Koncepcja i prowadzenie: Sonia Ogaza-Pietrończuk
Czas trwania: ok. 60 min
sobota, godz. 9.00, 10.30, 12.00

O czym szumią knieje czyli fauna i flora powiatu gliwickiego + Zielono mi
Zajęcia przeznaczone dla dzieci w wieku od 6 do 12 lat, prosimy o obecność rodziców bądź opiekunów podczas zajęć. W ich trakcie dzieci poznają m.in. terminy przyrodnicze, a w części warsztatowej – Zielono mi – wykonają dzieło z różnych materiałów we wszystkich odcieniach zieleni.

Koncepcja i wykonanie: Sonia Ogaza-Pietrończuk
Czas trwania: ok. 90 min
niedziela, godz. 9.00, 10.30, 12.00

Ze względu na ograniczoną ilość miejsc konieczna jest wcześniejsza rezerwacja*
W czasie GDDK wystawa stała nie będzie udostępniona.

 

Muzeum Geologii Złóż im. Czesława Poborskiego
Wydział Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej

ul. Akademicka 2

Zwiedzanie wystawy stałej z przewodnikiem
Sobota i niedziela  17 i 18 września, godz. 10.00, 12.15, 14.30
prowadzenie: mgr inż. Ewa Głuszek
czas trwania: ok. 45 min

Węgiel kiedyś był zielony… – miniwykład połączony z warsztatami
Sobota i niedziela  17 i 18 września, godz. 11.00, 13.15,
prowadzenie: dr inż. Magdalena Kokowska-Pawłowska
czas trwania: ok. 60 min
Zajęcia dla dzieci od 7 roku życia i osób dorosłych.
Ze względu na ograniczoną ilość miejsc konieczna jest wcześniejsza rezerwacja*

 

Muzeum Techniki Sanitarnej
ul. T. Edisona 16

W programie:
Zwiedzanie Muzeum Techniki Sanitarnej zwiedzanie bez przewodnika
Dotyk zabytku – czytelnia książek i map technicznych z przełomu XIX i XX wieku
Przemilczana historia – dzieje walki z brudem i rozwój kanalizacji miejskiej w Gliwicach – wykład, prowadzenie: mgr inż. Aleksandra Zajączkowska
Centralna Oczyszczalnia Ścieków – zwiedzanie z przewodnikiem, prowadzenie: Renata Goryanowicz, Piotr Omelczuk
Manufaktura mydła Lohmeyera – warsztaty, ekologiczne wytwarzanie mydła według tradycyjnych receptur z XIX w., prowadzenie: Aleksandra Mańka

Sobota i niedziela  17 i 18 września, godz. 11.00 i 13.00
czas trwania: ok. 120 min
Ze względu na ograniczoną ilość miejsc konieczna jest wcześniejsza rezerwacja*

 

Wycieczki autokarowe
Ze względu na ograniczoną ilość miejsc konieczna jest wcześniejsza rezerwacja*

W wycieczkach terenowych brać udział mogą osoby dorosłe oraz młodzież od 12 roku życia. Osoby niepełnoletnie  uczestniczyć w wycieczkach mogą wyłącznie pod opieką  osoby dorosłej.

  1. Wyprawa do źródeł Kłodnicy

Sobota i niedziela  17 i 18 września, godz. 9.00–17.30

Uczestnicy poznają rzekę Kłodnicę, prawostronny dopływ Odry, w jej górnym odcinku – od źródeł w zespole przyrodniczo-krajobrazowym „Źródła Kłodnicy” w rejonie Katowic, poprzez jej przebieg przez Górnośląski Okręg Przemysłowy do punktu końcowego w Gliwicach –Łabędach.

Wycieczkę przygotowali:

dr Jerzy Parusel – Dyrektor Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska
Witold Brol i Andrzej Drągowski – PTTK Oddział Ziemi Gliwickiej

Zbiórka obok pomnika marszałka Józefa Piłsudskiego, Plac Piłsudskiego

  1. Naturalne zielone płuca Gliwic

Sobota 17 września, godz. 14.00–16.20
Niedziela 18 września, godz. 8.30–10.55

Wycieczka do jedynego w naszym powiecie rezerwatu przyrody – „Lasu Dąbrowa”.

Wycieczkę przygotowali:
dr Julia Góra, Wincenty Ołowski – Śląski Ogród Botaniczny
Mirosław Czeczot, Gabriela Rościszewska – PTTK Oddział Ziemi Gliwickiej

Zbiórka obok pomnika marszałka Józefa Piłsudskiego, Plac Piłsudskiego

  1. Szlakiem gliwickich śmieci

Sobota i niedziela  17 i 18 września:

I tura, godz. 8.50–11.40, II tura, godz. 11.50–14.40, III tura, godz. 14.50–17.40

Program wycieczki obejmuje zwiedzanie trzech przedsiębiorstw zajmujących się gospodarką odpadami i recyklingiem w Gliwicach: Remondis, Śląskie Centrum Recyklingu oraz Przedsiębiorstwo Składowania i Utylizacji Odpadów. Jej celem jest przybliżenie tego, co dzieje się z odpadami wyrzucanymi przez mieszkańców miasta.

Wycieczkę przygotowali:
Wojciech Chojnacki – Remondis Gliwice
Tomasz Rysz – Śląskie Centrum Recyklingu, Przedsiębiorstwo Składowania i Utylizacji Odpadów
Sebastian Janasa i Paweł Skóra – PTTK Oddział Ziemi Gliwickiej

Zbiórka obok pomnika marszałka Józefa Piłsudskiego, Plac Piłsudskiego

***

Osoby niepełnoletnie mogą uczestniczyć w wycieczkach tylko z rodzicami bądź opiekunami.
Czas trwania wycieczki może ulec zmianie z przyczyn niezależnych od organizatora.
Za ewentualne opóźnienia organizator nie odpowiada.

 ***

Wystawy plenerowe

Zwierzęta w śródmieściu Gliwic
Wystawa planszowa – Rynek, autor: dr Piotr Cempulik

Dawne parki miejskie w Gliwicach
Wystawa planszowa – ogród Willi Caro, autor: Anna Kulczyk

***

Uwaga! Ilość osób biorących udział w wycieczkach autokarowych, zajęciach edukacyjnych w Willi Caro i Zamku Piastowskim oraz oprowadzaniach i warsztatach w Muzeum Geologii Złóż im. Czesława Poborskiego i Muzeum Techniki Sanitarnej w Gliwicach jest ograniczona, obowiązuje wcześniejsza rezerwacja miejsc.

* REZERWACJA od godz. 10.00, 6 września 2016 r. wyłącznie w Centrum Informacji Kulturalnej i Turystycznej, ul. Dolnych Wałów 3,

  • osobiście: od wtorku do soboty w godz. od 10.00 do 18.00
  • telefonicznie: pod nr (32) 231 38 55
  • lub pisząc na adres: gddkrezerwacje@gmail.com
    W treści wiadomości prosimy o podanie nazwy i godziny wybranej wycieczki/zajęć edukacyjnych/oprowadzania/warsztatów, ilości biletów, imienia, nazwiska oraz numeru telefonu.

Jedna osoba może zarezerwować maksymalnie 4 bilety/miejsca w ramach wybranego wydarzenia w sobotę lub niedzielę.

Zgłoszenia nadesłane przed terminem nie będą przyjmowane.

Organizator: Muzeum w Gliwicach


Partnerzy:
Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska w Katowicach
Miejski Zarząd Usług Komunalnych w Gliwicach
Muzeum Geologii Złóż im. Cz. Poborskiego przy Wydziale Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej
Muzeum Techniki Sanitarnej w Gliwicach
Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Rudziniec
Polskie Towarzystwo Przyjaciół Przyrody „pro Natura”
Przedsiębiorstwo Składowania i Utylizacji Odpadów Sp. z o.o.
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gliwicach
PTTK Oddział Ziemi Gliwickiej
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Katowicach
Remondis Gliwice Sp. z o.o.
Śląskie Centrum Recyklingu Sp. z o.o. w Gliwicach
Śląskie Towarzystwo Entomologiczne
Starostwo Powiatowe w Gliwicach
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach
Wydział Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej