Ślązaczki starszego pokolenia opisuje się jako „menadżerów domowych”. Robiły przetwory, dbały o ogród, dom, zajmowały się dziećmi i dysponowały domowym budżetem. Pozornie schowane za autorytetem męża, w rzeczywistości to one dzierżyły ster w domu. Kobiety na Śląsku realizowały się zgodnie z zapożyczonym od Niemców powiedzeniem o 3 „K”, które oznaczały: „Kirche” – kościół, „Küche” – kuchnia i „Kinder” – dzieci. Były jednak wyjątki, kobiety, które podejmowały pracę zawodową np. pielęgniarki. Był to zawód bardzo poważny, który wymagał wielu lat nauki i praktyki. Bycie „szwesterą”, jeszcze w połowie XX w. było dla Ślązaczki często szczytem kariery zawodowej. Dodatkowo szpitale zatrudniały tylko kobiety niezamężne, wymagając pełnego poświęcenia się wykonywanej profesji.  Zajęcia poprowadzi historyk i edukatorka Muzeum w Gliwicach: Sonia Ogaza – Pietrończuk.

O cyklu:

Zapraszamy na spotkanie z Górnym Śląskiem – jego tradycjami, zwyczajami, obyczajowością… Czyli wszystkim tym, co decyduje o bogactwie kulturowego dziedzictwa naszego regionu. I jego niepowtarzalności, o której przesądza fakt, że na Górnym Śląsku postęp – związany z intensywnym uprzemysłowieniem – nie oznaczał wykorzenienia i oderwania od wartości. Przeciwnie – wartości takie jak rodzina, wiara katolicka i szacunek dla pracy – tworzą górnośląski etos. I o takim Górnym Śląsku – regionie ze wszech miar wyjątkowym – będziemy chcieli opowiedzieć najmłodszym.

Zajęcia przygotowane zostały i prowadzone będą przez Sonię Ogazę – Pietrończuk  – historyka i  edukatorkę Muzeum w Gliwicach.

 

Dalszy harmonogram:

24 lutego 2018, Zamek Piastowski, godz. 12.00 i 14.00

Spotkanie szóste: Babsko robota – czyli czym zajmowały się na Śląsku kobiety

 

24 marca 2018, Zamek Piastowski, godz. 12.00 i 14.00

Spotkanie siódme: Zwyczaje wiosenne na Górnym Śląsku

 

28 kwietnia 2018, Zamek Piastowski, godz. 12.00 i 14.00

Spotkanie ósme: Zolyty i zaślubiny

 

26 maja 2018, Zamek Piastowski, godz. 12.00 i 14.00

Spotkanie dziewiąte: Ślonzoczki piyknie obleczone