Przedmiotem lekcji muzealnej  jest ustalenie szczegółów przebiegu prowokacji z wykorzystaniem historycznego miejsca, okoliczności jej organizacji, jej znaczenia oraz wpisanie jej w kontekst historyczny. Zastanowimy się skąd czerpiemy wiedze o prowokacji. W oparciu o materiał źródłowy będziemy poszukiwać odpowiedzi na pytanie, co wydarzyło się w gliwickiej Radiostacji 31.08.1939. Na ich podstawie podejmiemy próbę zrekonstruowania przebiegu prowokacji. Podczas lekcji zostaną również poruszone i wyjaśnione takie pojęcia jak: państwo totalitarne, Gliwice miasto przygraniczne, dlaczego w Gliwach zbudowano Radiostację i czego nauczyła nas tragedia drugiej wojny światowej.  Na końcu porozmawiamy o współczesnej funkcji Radiostacji Gliwice jako zabytku i obiektu na Szlaku Zabytków Techniki.