Wraz z końcem stycznia w Willi Caro otwarta została wystawa Z Bogiem za króla i ojczyznę”. Kultura militarna prowincji śląskiej od wojen zjednoczeniowych do Wielkiej Wojny (1864–1914)To pierwsza taka ekspozycja w historii muzealnictwa na Śląsku. Obraz zaginionego świata śląskich regimentów sprzed pierwszej wojny światowej możemy podziwiać dzięki pasji Norberta Kozioła – śląskiego kolekcjonera, który od czterech dekad wyszukuje na giełdach staroci oraz aukcjach antykwarycznych artefakty związane ze śląską militarystyką. W sobotę, 18 lutego zapraszamy na spotkanie z kolekcjonerem, które prowadzić będzie Zbigniew Gołasz – kurator wystawy „Z Bogiem za króla…”

Zainteresowania kolekcjonerskie Norberta Kozioła koncentrują się na okresie Cesarstwa Niemieckiego – prawie półwieczu pokoju, od zjednoczenia Niemiec do wybuchu pierwszej wojny światowej. W chwili obecnej kolekcja ta obejmuje kilka tysięcy obiektów związanych z szeroko pojętą kulturą militarną Prus oraz Rzeszy, z których kilkaset zaprezentowanych jest na niniejszej wystawie w Muzeum w Gliwicach. To potężny zbiór ikonograficzny – setki pocztówek, fotografii, oleodruków, obrazów, pamiątkowych tableaux. Tworzą one niemal kompletny wizerunek poszczególnych oddziałów z przełomu XIX i XX w., ukazując nie tylko oficerów i żołnierzy, ale też ich siedziby – nierzadko już dziś nieistniejące obiekty koszarowe, np. w Gliwicach czy Głogowie. Szczególnie cenny i unikatowy walor ma kolejna część zbiorów Norberta Kozioła – mundury. Obejmuje ona elementy umundurowania wszystkich formacji prowincji śląskiej. Ponad 30 tych uniformów można podziwiać na wystawie. Znaczącą część kolekcji stanowią obiekty zaliczające się do tzw. rezerwistyki, wyraz specyficznej obyczajowości odchodzących do rezerwy żołnierzy. Buduje ona także obraz służby wojskowej, bowiem na fajansowych i porcelanowych główkach fajek, talerzach, misach, kuflach, popielniczkach, manierkach pojawiają się liczne motywy ikonograficzne i symbolika militarna. Bardziej elitarny charakter mają pamiątki służby wojskowej wręczane odchodzącym w stan spoczynku oficerom. To niekiedy ciekawe artystycznie statuetki np. patronów regimentów, władców Rzeszy i Prus, wybitnych dowódców.