Radiostacja Gliwice, wpisana w tym roku na Listę Pomników Historii, budząca niesłabnące zainteresowanie turystów z całego świata, to szczególny punkt na mapie Polski. Nierozerwalnie złączona jest z wydarzeniami 31 sierpnia 1939 roku, kiedy miała tu miejsce prowokacja niemieckich służb specjalnych, która wraz z innymi podobnymi do niej akacjami dywersyjnymi przeprowadzonymi przy granicy Polski i Rzeszy Niemieckiej posłużyła jako pretekst do napaści na nasz kraj i rozpętania II wojny światowej. W latach 1950-56 nadajnik Radiostacji wykorzystywany był jako tzw. zagłuszarka sygnału programów radiowych zza żelaznej kurtyny, takich jak Radio Wolna Europa, BBC czy Głos Ameryki. Na Radiostację padł cień dwu tragicznych w skutkach systemów totalitarnych – niemieckiego nazizmu i sowieckiego komunizmu. By już nigdy nie powróciły, konieczna jest rzetelna wiedza o przeszłości. Przez cały wrzesień Muzeum w Gliwicach zaprasza grupy szkolne i przedszkolne do Radiostacji na lekcje muzealne, by przybliżyć jej trudną, ale i fascynującą historię.

Lekcje prowadzone będą w oparciu o wystawę stałą prezentowaną w Radiostacji Gliwice. Zostaną wzbogacone prezentacją multimedialną, filmem „Uwaga! Tu Gliwice” (projekcje dla  uczniów mających co najmniej 9 lat) i aktywnym udziałem uczniów w lekcji. Treść lekcji muzealnych modyfikowana jest w zależności od grupy wiekowej, która w nich uczestniczy.


Tematy lekcji do wyboru:

Przedszkole (5-latki) i szkoła podstawowa (kl. 1-3)

Śladami wieżaków – tajemnice zabytkowej stacji radiowej

Podczas lekcji muzealnej dzieci poznają zabytkowy kompleks gliwickiej Radiostacji. Zastanowimy się co to oznacza, że Radiostacja jest zabytkiem techniki radiowej oraz miejscem pamięci historycznej. Wspólnie będziemy starali się odpowiedzieć na pytanie, skąd bierze się popularność Radiostacji wśród turystów z całego świata. Dowiemy się co wydarzyło się tutaj 31 sierpnia 1939 roku oraz podejmiemy próbę rekonstrukcji tego zdarzenia. Poznamy też wybrane elementy zabytkowego wyposażenia stacji radiowej. W ich kontekście porozmawiamy o tym co ma wspólnego Radiostacja z radiem i na czym polegała praca w Radiostacji.

Szkoła podstawowa (kl. 4-6)

„Uwaga! Tu Gliwice…” . Radiostacja miejsce z historią

Przedmiotem lekcji muzealnej jest ustalenie szczegółów przebiegu prowokacji z wykorzystaniem historycznego miejsca, okoliczności jej organizacji, jej znaczenia oraz wpisanie jej w kontekst historyczny. Zastanowimy się skąd czerpiemy wiedze o prowokacji. W oparciu o materiał źródłowy będziemy poszukiwać odpowiedzi na pytanie, co wydarzyło się w gliwickiej Radiostacji 31.08.1939. Na ich podstawie podejmiemy próbę zrekonstruowania przebiegu prowokacji. Podczas lekcji zostaną również poruszone i wyjaśnione takie pojęcia jak: państwo totalitarne, Gliwice miasto przygraniczne, dlaczego w Gliwach zbudowano Radiostację i czego nauczyła nas tragedia drugiej wojny światowej. Na końcu porozmawiamy o współczesnej funkcji Radiostacji Gliwice jako zabytku i obiektu na Szlaku Zabytków Techniki.

Gimnazjum

Radio na usługach propagandy

W wyniku plebiscytu z dnia 20 marca 1921 roku i podziału Górnego Śląska na część polską i niemiecką, w regionie nasiliła się rywalizacja między Polską i Niemcami. Oba państwa rozpoczęły przygotowania do przejęcia w przyszłości kontroli nad całym Górnym Śląskiem. Do osiągnięcia celu wykorzystywano wszelkie możliwe środki, w tym radio, które było wówczas nowinką techniczną. Na przykładzie radiostacji gliwickiej i tzw. prowokacji z sierpnia 1939 roku przekonamy się, w jaki sposób wykorzystywano media w rywalizacji polsko-niemieckiej na Górnym Śląsku, w celu szerzenia propagandy, a nawet – prowadzenia wojny. Zastanowimy się również nad współczesnymi przykładami zastosowania mediów do celów propagandowych i dezinformacyjnych.

Gimnazjum i szkoła ponadgimnazjalna

Prowokacja gliwicka – zdarzenie, o którym miał usłyszeć świat

Przedmiotem lekcji muzealnej jest ustalenie szczegółów prowokacji gliwickiej oraz analiza okoliczności zdarzenia, z wykorzystaniem historycznego miejsca. Podczas lekcji muzealnej zostaną poruszone następujące treści: sfingowany napad na Radiostację elementem strategii wojennej Hitlera, kulisy prowokacji, Gliwice miasto przygraniczne oraz dlaczego w Gliwicach zbudowano Radiostację, rola propagandy w państwie totalitarnym. Zastanowimy się też skąd czerpiemy wiedzę o prowokacji gliwickiej. Na końcu porozmawiamy o współczesnej funkcji Radiostacji Gliwice jako zabytku i obiektu na Szlaku Zabytków Techniki.

Szkoły ponadgimnazjalne

W obliczu wojny

Napad na Radiostację w Gliwicach z 31 sierpnia 1939 roku, który przeszedł do historii  jako „prowokacja gliwicka” był możliwy dzięki wykorzystaniu napięć polsko-niemieckich panujących na podzielonym Górnym Śląsku w okresie międzywojennym. Podczas lekcji zastanowimy się, jakie znaczenie dla wybuchu II wojny światowej faktycznie miały wydarzenia, które rozegrały się w Gliwicach. Spróbujemy przyjrzeć się również, jak kształtowała się sytuacja narodowościowa na Górnym Śląsku w okresie międzywojennym. Na przykładzie Gliwic poruszymy trudną problematykę przesiedleń ludności po II wojnie światowej.