Wykłady Wszechnicy Naukowo-Kulturalnej prowadzone przez Polską Akademię Umiejętności cieszą się w Gliwicach niesłabnącą popularnością zarówno wśród młodzieży szkół średnich, młodzieży akademickiej, jak i dorosłych odbiorców. Ich współorganizatorem jest Muzeum w Gliwicach. Przybliżając najnowsze osiągnięcia nauki, a także problemy kultury, stanowią okazję do spotkania z najwybitniejszymi polskimi uczonymi. We czwartek, 22 czerwca zapraszamy do Willi Caro na wykład pt. Wkład Śląska w dorobek polskiej kultury ogólnonarodowej, który wygłosi profesor Franciszek Marek – były Rektor Uniwersytetu Opolskiego w Opolu – odważny i ceniony obrońca polskości Śląska.

Prof. zw. dr hab. Franciszek Marek pochodzi z zasłużonej dla Polski rodziny śląskiej. Jest absolwentem Uniwersytetu Wrocławskiego. Na tej uczelni uzyskał w 1964 r. stopień doktora nauk humanistycznych z zakresu historii literatury. Habilitował się w 1973 roku na UJ w  zakresie historii oświaty i kultury. Od 1954 r. pracuje w szkolnictwie akademickim – kolejno: w Wyższej Szkole Pedagogicznej, na Uniwersytecie Opolskim, w Akademii J. Długosza w Częstochowie (drugi etat), a od 2002 r. w Wyższej Szkole Zarządzania i Administracji w Opolu. Przez 30 lat kierował  Katedrą Historii Oświaty i Wychowania, najpierw w WSP, a następnie w UO. Był pierwszym wybranym rektorem Uniwersytetu Opolskiego. Prowadził wykłady na wielu uniwersytetach europejskich i Korei Południowej. Wypromował ponad 1500 magistrów i 16 doktorów, był przez jedną kadencję sędzią Trybunału Stanu. Opublikował dotąd ok. 150 artykułów i 14 książek, w tym ponad 20 w języku niemieckim. Jest odważnym i cenionym obrońcą polskości Śląska. Do jego najważniejszych książek należą Ks. Norbert Bończyk – poeta i patriota, Opole 1957; Najdawniejsze czasopisma polskie na Śląsku, WrocławWarszawa 1972; Tragedia górnośląska, Opole 1989; Nieznane sąsiedztwo – Die unbekannte Nachbarschaft (O polsko-niemieckich zbliżeniach kulturowych na przestrzeni dziejów), Opole 1992; Godność, dostojeństwo i posłannictwo Uniwersytetu, Opole 1994 i 2016. Otrzymał wiele nagród i odznaczeń – w tym Nagrodę Karola Miarki, Nagrodę Wojciecha Korfantego, Nagrodę Włodzimierza Pietrzaka oraz Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski i Order św. Stanisława.