Poezja, która łączy etyczną bezkompromisowość z wielką wrażliwością zmysłową, której blisko do muzyki, słownej eufonii i nasyconej frazy, której nie bez powodu uwagę poświęciło tak wielu znakomitych krytyków i interpretatorów polskiej liryki współczesnej. „Pod delikatną tkanką tej poezji kryje się siła niezwykła, duchowa; siła przeciwstawiania się rozpaczy, nihilizmowi, katastrofizmowi, pesymizmowi. Przeciwstawiania się zwątpieniu i beznadziei trawiącym współczesny świat – temu wszystkiemu co w sposób zgoła niszczycielski wpływa na duchowość człowieka, ulegającego nawet podświadomie presji mrocznych tendencji….” – pisał o twórczości Jana Strządały Bohdan Pociej. 21 marca zapraszamy do Willi Caro na spotkanie z gliwickim poetą, eseistą, prozaikiem. Mowa będzie o jego najnowszym tomiku poezji Z płaczu Cię podniosę, w którym znajdziemy wiersze z lat 2015 – 2016.

Jan Strządała, ur. w 1945 w Wiśle; poeta, prozaik, eseista
Studiował medycynę i filozofię. Podjął twórczość literacką utrzymując się z pracy zarobkowej w różnych zawodach. Członek założyciel Stowarzyszenia Pisarzy Polskich w 1989 r., od 1993 prezes Oddziału Katowickiego SPP, od 1996 członek Zarządu Głównego SPP, 1999-2002 wiceprezes ZG Stowarzyszenia Pisarzy Polskich w Warszawie. Obecnie w kolejnej kadencji pełni funkcję prezesa Oddziału Katowickiego Stowarzyszenia Pisarzy Polskich.

Debiutował jako poeta w 1969 r. w Warszawie tomikiem „Przegrany semestr” pod pseudonimem Jan Strehl.