Muzeum w Gliwicach oraz IPN Oddział w Katowicach zapraszają na spotkanie z Ewą Siemaszko, autorką licznych publikacji i prac poświęconych ludobójstwu na Wołyniu i we Wschodniej Galicji dokonanych na Polakach przez nacjonalistów ukraińskich, współautorką wystawy Wołyń 1943. Wołają z grobów, których nie ma.

W dziejach narodów i państw są wydarzenia, które, mimo ich wielkiego znaczenia, przysłonięte są mgłą niepamięci. W Polsce przez wiele lat takim zapomnianym fragmentem najnowszej historii była zbrodnia wołyńska. Znajdowała się na ona na marginesie zainteresowań historyków, rzadko mówiono o niej w szkołach, niewiele powstało dzieł kultury odnoszących się do tych wydarzeń. Od wielu lat trwa proces przywracania pamięci, daleki jest on jednak od zakończenia. – napisał Łukasz Kamiński, Prezes IPN, we wstępie do katalogu wystawy Wołyń 1943. Wołają z grobów, których nie ma.

Ewa Siemaszko – absolwentka Wydziału Technologii Rolno-Spożywczej Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Od 1990 roku prowadzi badania nad losami ludności polskiej podczas II wojny światowej na Kresach Południowo-Wschodnich. Współautorka (z ojcem, Władysławem Siemaszką) monografii „Ludobójstwo dokonane przez nacjonalistów ukraińskich na ludności polskiej Wołynia 1939–1945” (2000 r.), autorka licznych artykułów oraz wystaw poświęconych tematyce kresowej. Uhonorowana m.in. Nagrodą Literacką im. Józefa Mackiewicza, Medalem Pro Memoria oraz nagrodą Kustosz Pamięci Narodowej.