Jedną z wiodących kolekcji Muzeum w Gliwicach jest zbiór odlewów artystycznych dawnej, pruskiej Królewskiej Odlewni Żelaza (Königliche Eisengiesserei bei Gleiwitz). Powstała w końcu XVIII w. odlewnia dała początek dynamicznemu rozwojowi przemysłu nie tylko w samych w Gliwicach, ale i na całym Śląsku. W XIX wieku huta w Gliwicach, obok huty w Sayn i huty w Berlinie, należała do najsłynniejszych w Europie. Artystyczne odlewy żeliwne oraz mniej liczne wykonane w brązie stanowiły jedną z dziedzin produkcji huty gliwickiej, nastawionej przede wszystkim na produkcję zbrojeniową, następnie na produkcję elementów maszyn parowych, przęseł mostów czy emaliowanych wyrobów kuchennych. Odlewy te, projektowane przez słynnych rzeźbiarzy oraz znakomitych modelarzy, cieszyły się uznaniem i były eksportowane do wielu krajów europejskich.

Publikacja Żeliwo. Odlewnictwo artystyczne w dawnych Gliwicach (1796-1945) powstała jako komentarz do wystawy stałej w Oddziale Odlewnictwa Artystycznego Muzeum w Gliwicach. Książka jak i wystawa są prezentacją unikatowych na skalę europejską obiektów oraz próbą ukazania na przykładzie odlewni gliwickiej fenomenu zjawiska, jakim było odlewnictwo artystyczne, w historii rzemiosła na tle epoki.

Dwujęzyczne opracowanie (pol. – ang.) zawiera bogaty materiał ilustracyjny oraz liczne aneksy obejmujące krótkie opracowania, których autorami są specjaliści z różnych dziedzin nauki – historycy, historycy sztuki, historycy architektury, odlewnicy, metaloznawcy.