XVI Gliwickie Dni Dziedzictwa Kulturowego – „Mój dom jest moją twierdzą – gliwickie rezydencje miejskie w XIX i 1. poł. XX w.”

Sobota i niedziela, 22-23 września 2018, Muzeum w Gliwicach XVI Gliwickie Dni Dziedzictwa Kulturowego

Lorenzo Castore: Ziemia. Wystawa w Czytelni Sztuki

Wernisaż: piątek, 21 września 2018, Czytelnia Sztuki, godz. 18.00.

Ks. Johannes Chrząszcz. Meminisse iuvat. Wybór pism

Pierwsza tego typu publikacja wprowadzająca do wciąż żywotnego i wartościowego dzieła ojca górnośląskiej historiografii.

Wystawy

Szkło artystyczne – klasyka polskiego wzornictwa

Wystawa dostępna dla publiczności od 28 kwietnia do 30 września 2018 r.

Wydawnictwa