Wszechnica PAU w Gliwicach. Wykład – Fenomen życia – czy poznamy jego istotę?

Czwartek, 30 marca 2017, Willa Caro, godz. 16.00

Radiostacja Gliwice Pomnikiem Historii!

Muzeum przed Wielką Nocą

Soboty i niedziele – 25  i 26 marca, 8 i 9  kwietnia 2017 Willa Caro Sobota – 1 kwietnia 2017, Zamek Piastowski

Z Bogiem za króla i ojczyznę

Wystawa dostępna dla publiczności od 28 stycznia do 23 kwietnia 2017 r.

Klejnoty i uczucia – lekcje towarzyszące wystawie biżuterii dawnej ze zbiorów Muzeum w Gliwicach

Zajęcia realizowane we wtorki i środy pomiędzy 7 marca –  31 maja 2017, Willa Caro, 09.00, 10.00, 12.00

Edukacja

Muzeum przed Wielką Nocą – zajęcia świąteczne dla grup przedszkolnych i szkolnych

21  marca – 12 kwietnia 2017, Willa Caro, Zamek Piastowski, Oddział Odlewnictwa Artystycznego

Wystawy

Z Bogiem za króla i ojczyznę

Wystawa dostępna dla publiczności od 28 stycznia do 23 kwietnia 2017 r.